وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1392/01/18
معافیت مالیاتی 92

بخشنامه سقف معافیت 92
سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون م.م برای سال 92سالانه مبلغ 100میلیون ریال تعیین شده است.


درصد مالیات
مبلغ حقوق ماهیانه
معاف
8,333,333
۱۰ ٪
11,833,333
۲۰ ٪
16,666,666
۲۵ ٪
29,166,666
۳۰ ٪
91,666,666
۳۵ ٪


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686744
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی