وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1392/01/06
بخشنامه 215210 دستمزد92

 

اطلاعات حقوقی سال 92

1

حداقل حقوق روزانه

162,375ریال

2

سقف حق بیمه روزانه

1,136,625= 7 × 162,375

3

حق عائله مندی یا اولاد: به ازای هر فرزند  (تاسقف2فرزند)

487,125= 3 × 162,375

4

بن کارگری ماهانه (اعم از مجرد ومتأ هل)

350,000 ریال

5

کمک هزینه مسکن (اعم از مجرد ومتأ هل) 

100,000 ریال

سقف حداکثر بیمه ماهانه سال92  >> 34,098,750ریال

   حداقل حقوق سال 92 >>4,871,250  ریال

سایر سطوح ====( (آخرین مزد سال 91 * 1.10 )+ 19,485)*30

دانلود بخشنامه افزایش حقوق سال 92  دانلود   

                                           دانلود  جدول حقوق ومزایا از سال 80تا 92


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686744
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی