وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1387/06/24
فرمهای مالیاتی اداره دارایی

گواهی نامه ها:

 

گواهی تایید اطلاعات مالی پیمانکار  Click here

 گواهی پرداخت مالیات وعوارض شماره گذاری خودرو   Click here

 گواهی مفاصا حساب موضوع ماده 235 اصلاحیه  Click here

 گواهی مفاصا حساب موضوع ماده 89 اصلاحیه   Click here

 گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات برارث      Click here

 گواهینامه واریز مالیات برارث   Click here

 

       رای و صورتمجلس:

 

 رأی هیأت موضوع بند 3 ماده 97     Click here

 رأی شورای عالی مالیاتی      Click here

 رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی     Click here

 صورتمجلس در اجرای بند2 ماده 97   Click here

 صورتمجلس در اجرای ماده 24 آیین نامه اجرایی   Click here

      قبض ها:

 

 قبض پرداخت عوارض (تجمیع عوارض)          Click here

 قبض پرداخت مالیات علی الحساب واردکنندگان کالا    Click here

 قبض پرداخت مالیات (تجیمع عوارض)        Click here

 قبض پرداخت مالیات نقل وانتقال وسائط نقلیه موتوری   Click here

 قبض پرداخت یک درهزار موضوع تبصره 2 ماده 186    Click here

 

       اظهارنامه ها:

 

اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم   Click here

 اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند (الف)  Click here

 اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند  (ب)   Click here

 اظهارنامه مالیات بر درآمدصاحبان مشاغل موضوع بند (ج)   Click here

 اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل انواع وسیله نقلیه عمومی موضوع بند (ج)ماده 95   Click here

 اظهارنامه مالیات برارث   Click here

 اظهارنامه مالیات بردرآمد املاک   Click here

 

       گزارش ها:

 

 گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم   Click here

 گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم    Click here

 گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم      Click here

 گزارش رسیدگی به مالیات وعوارض کالا وخدمات       Click here

 گزارش رسیدگی درخصوص پرونده‌های معاف(غیرفعال)    Click here

 گزارش‌ مالیات عملکرد سال 1384   Click here

 گزارش‌ مالیات عملکرد سال 1383   Click here

 گزارش‌ مالیات عملکرد سال 1382     Click here

 گزارش نهایی رسیدگی پرونده مالیات بر ارث    Click here

برگه های مختلف مالیاتی:

برگ رسیدگی در اجرای تبصره ماده 34 آئین‌نامه اجرایی

برگ مطالبه مالیات تکلیفی

برگ مطالبه مالیات نقل و انتقال املاک

برگ مطالبه مالیات وعوارض کالا وخدمات

برگ اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم

برگ ارزیابی املاک مالیات بر ارث

برگ استرداد مالیات اضافه دریافتی

برگ استعلام در اجرای مواد 24و231 قانون مالیاتهای مستقیم

برگ تشخیص مالیـات حقـوق

برگ درخواست ارائه اسناد ومدارک بند 1 ماده 97 و 229

برگ درخواست ارائه اسناد ومدارک بند 2 ماده 97
برگ درخواست ارائه اسناد ومدارک موضوع ماده 24

برگ مالیات قطعی

 

 

+ گواهی نامه ها :

گواهی تایید اطلاعات مالی پیمانکار

گواهی پرداخت مالیات وعوارض شماره گذاری خودرو

گواهی مفاصا حساب موضوع ماده 235 اصلاحیه

گواهی مفاصا حساب موضوع ماده 89 اصلاحیه

گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات برارث

گواهینامه واریز مالیات برارث

 
 
 
 

+ رای و صورتمجلس :

 

 

 

+ قبض ها :

 

 

 

 

+ اظهارنامه ها :

اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم

اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند (الف)

اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع بند  (ب)

اظهارنامه مالیات بر درآمدصاحبان مشاغل موضوع بند (ج)

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل انواع وسیله نقلیه عمومی موضوع بند (ج)ماده 95

اظهارنامه مالیات برارث

اظهارنامه مالیات بردرآمد املاک

 

 

 

 

+ گزارش ها :

 


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686744
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی