وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1388/01/22
جزییات معافیت مالیاتى حقوق بگیران در سال ۱۳۸۸
سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای جزئیات معافیت مالیاتی جدید حقوق بگیران را در سال 1388 اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در این بخشنامه آمده است: بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیاتی های مستقیم برای سال 1388 مبلغ 5 میلیون تومان در سال تعیین شده است.

همچنین براساس مفاد بندهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و دستگاه های دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 به نرخ مقطوع 10 درصد خواهد بود. در ادامه این گزارش آمده است: در مورد سایر حقوق بگیران (شامل کارکنان شرکت ها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار و ...) پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیات های اخیر الذکر تا مبلغ 4 میلیون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مزبور، مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود. میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال 1388 به صورت ماهانه 416 هزار و 66 تومان می باشد که نسبت به سال 87 حدود 70 درصد افزایش یافته است. براساس جدول تنظیمی از سوی سازمان امور مالیاتی درآمد کارکنان دولت پس از معافیت مالیاتی تا حداکثر 3 میلیون تومان در ماه به میزان 10 درصد مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. شایان ذکر است براساس جدول تنظیمی از سوی سازمان امور مالیاتی حقوق و درآمد کارکنان شرکت ها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار تا مبلغ 600 هزار تومان در ماه پس از کسر معافیت مالیاتی به میزان 10 درصد است. همچنین مالیات بر درآمدهای 800 هزار تا یک میلیون تومان در ماه نیز تا 600 هزار تومان 10 درصد بوده ومازاد بر آن تا یک میلیون تومان ماهانه 20 درصد محاسبه می شود. این روش برای درآمدهای بالاتر نیز به صورت فوق محاسبه خواهد شد بدین معنا که درآمدهای 3/1 میلیون و 2 میلیون و 3 میلیون تومان در ماه نسبت به مازاد درآمد مشمول مالیات به ترتیب 20، 25 و 30 درصد می شود.یادآور می شود: سال گذشته میزان معافیت مالیاتی 227 هزار تومان در ماه بود که در اسفندماه به 245 هزار تومان رسید.


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686744
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی