وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1388/12/22
جدول مالیاتی سال 1389---- ماده 131


سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون م.م برای سال 89 مبلغ 52 میلیون و 500 هزار ریال تعیین شده است.

این به آن معنی است که کلیه حقوق‌بگیران در سال آینده که مجموعا 52 میلیون و 500 هزار ریال درآمد دارند و برای هر ماه 4 میلیون و 375 هزار ریال از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.


درصد مالیات
مبلغ حقوق ماهیانه
معاف
۴.۳۷۵.۰۰۰
۱۰ ٪
۷.۸۷۵.۰۰۰
۲۰ ٪
۱۲.۷۰۸.۳۳۳
۲۵ ٪
۲۵.۲۰۸.۳۳۳
۳۰ ٪
۸۷.۷۰۸.۳۳۳
۳۵ ٪


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686744
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی