وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1391/01/05
جزییات بخشنامه حقوق152327 سال 91

 

اطلاعات حقوقی سال 91

1

حداقل حقوق روزانه

129,900 ریال

2

سقف حق بیمه روزانه

909,300= 7 × 129,900

3

حق عائله مندی یا اولاد: به ازای هر فرزند  (تاسقف2فرزند)

389,700= 3 × 129,900

4

بن کارگری ماهانه (اعم از مجرد ومتأ هل)

350,000 ریال

5

کمک هزینه مسکن (اعم از مجرد ومتأ هل) 

100,000 ریال

سقف حداکثر بیمه ماهانه سال91  >> 27,279,000ریال

   حداقل حقوق سال 91 >>3,897,000  ریال

سایر سطوح ====( (آخرین مزد سال 90 * 1.07 )+ 12,093)*30

دانلود بخشنامه افزایش حقوق سال 90  دانلود    


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686744
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی