وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1392/12/23
بخشنامه حداقل حقوق 93

 

اطلاعات حقوقی سال 93

1

حداقل حقوق روزانه

202,970ریال

2

سقف حق بیمه روزانه

1,420,790= 7 × 202,970

3

حق عائله مندی یا اولاد: به ازای هر فرزند  (تاسقف2فرزند)

608,910= 3 × 202,970

4

بن کارگری ماهانه (اعم از مجرد ومتأ هل)

800,000 ریال

5

کمک هزینه مسکن (اعم از مجرد ومتأ هل) 

200,000 ریال

سقف حداکثر بیمه ماهانه سال93  >> 42,623,700ریال

   حداقل حقوق سال 93 >>6,089,100ریال

سایر سطوح ====( (آخرین مزد سال 92* 1.12 )+ 21,110)*30

دانلود بخشنامه افزایش حقوق سال 93دانلود   

                                           دانلود  جدول حقوق ومزایا از سال 80تا 92


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686744
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی