وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1386/01/13
پرسش وپاسخ مالیاتی (۲)

- درزمان خرید مغازه ای از نظر مالیات به چه چیزی باید توجه کرد ؟

 

اولاً از خرید کلیدی و وکالتی مغازه ها خودداری نمائید و اگر چنین کاری انجام می دهید از میزان بدهی شغلی  مالیات حق واگذاری آن اطلاع داشته باشید زیرا در غیر این صورت در صورتی که براساس بیع نامه قبول کرده باشید که مالیات های متعلقه را بپردازید , ممکن است دچار خسارتهای هنگفت مالی شوید. در این مواقع بهتر است فرشنده بدهی شغلی و حق واگذاری خود را پرداخت نماید تا گواهی مالیاتی اخذ نمایدو سپس در

دفتر اسناد رسمی سند انتقال حق واگذاری را انجام دهد و از گرفتاریهای حاصل از خریدهای وکالتی در امان بماند .

بدهکاران مالیاتی بابدهی بیش از یک میلیون تومان ممنوع الخروج می شوند

  - اگر چنانچه ممیز مالیاتی , مالیاتی بیش از درآمد مغازه ای را تشخیص دهد و برگ تشخیص صادر کند چه باید کرد ؟

مودی می تواند به موجب ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم با اسناد و مدارک مستند به برگ تشخیص صادره اعتراض و برای رفع اختلاف و ثابت شدن حقانیت خود به ممیز کل مراجعه نماید.

نرخ مالیات برنقل و انتقال آپارتمان ها و خانه ها براساس 5 درصد ارزش معاملاتی آپارتمان و خانه است

 

 براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم , فرصت تسلیم اظهارنامه چه تاریخی می باشد؟

 

مودیان مالیاتی موظفند اظهارنامه مالیاتی شغل خود را تا پایان تیرماه سال بعد به اداره مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. صاحبان مشاغل در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه براساس قانون جدید مالیاتها , از معافیت پایه در سال 81 نمی توانند استفاده کنند .

- معافیت شغلی از مالیات کم می شود یا از درآمد مشغول مالیات ؟

معافیت شغلی 000/400/17 ریال در سال 81 از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شود.

- اگر به علت عدم اطلاع از قانون رأی بدوی قطعی شده باشد و به آن اعتراضی نشده باشد

آیا راهی برای رسیدگی به مالیات صادره پس از قطعیت آن وجود دارد ؟

جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد ولی با این حال در قانون مالیاتها طبق ماده 251 مکرر اگر مالیاتی قطعی شده باشد و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلائل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود, وزیر اموراقتصادی و دارایی می تواند دستور تجدید رسیدگی از طرف هیأتی سه نفره به انتخاب خود را صادر نماید.

- اگر برگ تشخیص مالیات اشتباهاً به اسم کس دیگری صادر شده باشد چه کار باید کرد ؟

در این صورت باید شخصی که اشتباهاً به نام او برگ تشخیص مالیات صادر شده است به برگ تشخیص اعتراض نماید و با ارائه اسناد و مدارک و احراز اشتباه , طبق تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مجدداً به نام مودی واقعی مطالبه خواهد شد .

- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب می شود؟

خیر

- آیا اقاله ملک مورد انتقال مشمول مالیات می شود؟

اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام معامله انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال نمی شود.

- اگر بر اساس حکم دادگاه , مستأجر از مالک سرقفلی دریافت کند , پرداخت مالیات سرقفلی برعهده مستأجر است یا فروشنده ؟

 

چون دریافت کننده حق واگذاری مستأجر است , براساس حکم دادگاه و مبلغ دریافتی حق واگذاری , مستأجر موظف است مالیات حق واگذاری خود را پرداخت کند که این کار را خود دادگاه قبل از آنکه مبلغ حق          واگذاری به مستأجر داده شود با استعلام از سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعلام مبلغ مالیات حق واگذاری , بعد از کسر مالیات حق واگذاری , نسبت به پرداخت حق واگذاری براساس رای صادره اقدام می نماید و مالیات مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید .

- نرخ مالیات بردرآمد حقوق چقدر است ؟

درمورد کارکنان دولت پس از کسر معافیت های مکرر در قانون 10 درصد می باشد سایر حقوق

بگیران پس از کسر معافیتهای مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال 10 درصد و مازاد بر

نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود .

- زبان حاصل از تسعیر نرخ ارز آیا هزینه قابل قبول می باشد؟

اگر براساس اصول متداول حسابداری و اتخاذ تصمیم یکنواخت طی سالهای مختلق از طرف مودی می باشد مورد قبول است .

- آیا جانبازان انقلاب از مالیات بر حقوق معافند؟‌

بله – با توجه به بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حقوق جانبازان از مالیات بر حقوق معاف است . - آیا می توان از رای هیئت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت کرد ؟

بله , در اینصورت باید شخص شاکی به میزان مبلغ مورد رای در مورد مالیات وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر معرفی کند .

 

- اگر رای هیئت حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض شود وظیفه حوزه مالیاتی چیست ؟

پرونده در این صورت باید مجدداً در هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری رسیدگی شود .

 

- مالیات نقل و انتقال سهام چقدر است ؟

از هر نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه مالیات مقطوعی به مقدار 4% ارزش اسمی وصول می شود.

- هزینه نرم افزاری تا چند سال قابل استهلاک است ؟

این هزینه ها حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک است .

- سود سپرده بانکی مشمول مالیات می شود؟

خیر

- هزینه مربوط به تعمیردارایی ثابت جزء هزینه های قابل قبول است ؟

خیر , هزینه تعمیر دارایی ثابت باید به حساب قیمت شده دارایی منظور شود.

- ضریب مالیات مشاغل را چه کسی تعیین می کند؟

این ضریب را کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان امورمالیاتی و بانک مرکزی و نماینده شورای مرکزی اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کنند .

- مهلت مرور زمان مالیاتی در مورد آندسته از مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه نداده اند چند سال است ؟

این مهلت در قانون جدید مالیاتها مصوبه 27/11/80 , پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد .

- جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مورد اشخاص حقوقی چه مبلغی است ؟

این جریمه معادل 40 درصد مالیات متعلق خواهد بود .

- آیا اگر مالیات سال های بعد را بطور علی الحساب در حال حاضر بپردازیم تسهیلاتی در پی خواهد داشت ؟

علی الحساب پرداختن قبل از سررسید مقرر موجب تعلق جایزه ای معادل 1% مبلغ پرداختی به ازای هر ماه خواهد بود .

- آیا عدم درج کد اقتصادی در فاکتورهای فروش موجب اشکال خواهد شد ؟

خیر , از تاریخ صدور بخشنامه 7/10/81 کداقتصادی دیگر اعتباری ندارد.

- جریمه عدم تسلیم به موقع لیست حقوق در هر ماه چه قدر می باشد ؟

جریمه عدم تسلیم لیست حقوق در موعد مقرر برابر با 2% حقوق پرداختی خواهد بود .

- جریمه مدیر تصفیه در صورت عدم تسلیم اظهارنامه ماده 114 چه میزان است ؟

جریمه عدم تسلیم به موقع اظهارنامه ماده 114 در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی مربوطه , جریمه ای معادل 2% و 1% سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال خواهد داشت .

 - اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکند می تواند از معافیتهای قانونی استفاده کند ؟

خیر نمی تواند از معافیتهای قانون در سالی که اظهارنامه نداده است , استفاده کند .

- آیا عدم ثبت یک سند از روی سهو در دفاتر مالی باعث رد دفتر می شود ؟

طبق بند 2 ماده 20 آیین نامه نگهداری دفاتر عدم ثبت یک یا چند معافیت مالی در دفاتر مورد رد دفاتر خواهد شد .

- آیا 5% مالیات تکلیفی که در هر پرداخت کسر می شود مالیات قطعی مودی است ؟

خیر , طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم 5% به عنوان علی الحساب مالیات مودی کسر می شود.

- آیا دفاتر روزنامه و کل باید با خودنویس تحریر گردد ؟

 

طبق ماده 7 آیین نامه تنظیم دفاتر , دفاتر روزنامه و کل با خودکار یا خودنویس بطور خوانا باید نوشته شود .

- اگر شخصی خریدهایی از شرکتی داشته باشد ولی مثلاً‌ سال بعد به دلایلی خریدهای خود را متوقف کند وضعیت مالیاتی او در سال مزبور چگونه خواهد بود ؟

هر فرد براساس درآمدی که در شغل خود دارد و با درنظر گرفتن هزینه های مربوط به آن , براساس ضرایب مالیاتی دفترچه ضرایب , درآمد مشمول مالیاتش تعیین می شود و اشخاص حقیقی هم اگر دفتر مشاغل و هزینه داشته باشند و تمام فاکتورهای خرید و فروش آنها نیز ضمیمه آن دفتر باشد. حوزه مالیاتی با بررسی دفتر مزبور و صحت و سقم مدارک مزبور تعیین مالیات و درآمد مشمول را انجام می دهد . اگر در سالی درآمد شخصی کمتر شده باشد بالطبع مالیات او نیز کمتر می شود.

 

- نرخ مالیات برنقل و انتقال مستغلات چقدر است ؟

نرخ مالیات بر نقل و انتقال آپارتمانها و خانه ها براساس 5 درصد ارزش معاملاتی آپارتمان و خانه می باشد . مثلاً آپارتمانی که ارزش معاملاتی آن 000/000/3 ریال باشد مالیات انتقال آن 000/150 ریال می باشد لازم به یادآوری است ارزش معاملاتی ربطی به ارزش روز ملک ندارد و جداگانه تعیین میشود.

- بدهکاران مالیات با چه میزان بدهی ممنوع الخروج می شوند؟

در صورتی که بدهی آنان از 000/000/10 ریال بیشتر ممنوع الخروج می شوند.

- در صورتی که مامور مالیاتی , مالیاتی مختوم شده را مجدداً‌ مورد اقدام قرار دهد چه مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است ؟

در صورت احراز چنین تخلفی مامور فوق به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می شود.

- اگر مامور مالیاتی بر اثر مسامحه و غفلت موجب مشمول مرور زمان شدن و یا غیرقابل وصول شدن مالیات گردد به چه مجازاتی محکوم می شود؟

در صورت تقصیر به موجب رای هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار, و ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی علیه او در دادگستری اقامه دعوا می شود و در صورت وجود مسئولیت متهم به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت .

- اگر مامور مالیاتی یا نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مالیاتی او را تعیین کنند چه مجازاتی دارند ؟

در صورت احراز تخلف علاوه بر جبران خساوت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات اداری محکوم خواهد شد .

- اگر مودی مالیاتی پس از ابلاغ برگ اجرایی در مورد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند و یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد چه می شود؟‌

در این صورت به اندازه بدهی مالیاتی اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق به علاوه 10 درصد بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد و اجرائیات اداره امور مالیاتی این کار را انجام می دهد.  

 


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686744
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی