وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1385/07/23
پرسش و پاسخ مالیاتی-قسمت ۱

منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه کسانی است ؟

وراث طبقه دوم عبارتند از : اجداد , برادر , خواهر و اولاد آنها

وراث طبقه سوم عبارتند از : عمو , عمه , دایی , خاله و اولاد آنها

- درآمد مشمول مالیات املاک اجاری چگونه محاسبه می شود؟

کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره درآمد مشمول املاک اجاری را تشکیل می دهد. مثلاً اگر ملکی ماهیانه 000/000/3 ریال اجاره داده شود درآمد مشمول مالیات و مالیات این درآمد مشمول به شرح زیر محاسبه می شود:

درآمد مشمول مالیات اجاره در یکسال :

000/000/27 = 75% × 000/000/36 = 12 × 000/000/3

مالیات یکساله : 000/050/4 = 15% × 000/000/27

-نرخ مالیات بردرآمد مشمول اجاره چقدر است ؟

 

این نرخ براساس ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 81 و 82 به شرح زیر است :

- تا میزان 000/000/30 ریال به نرخ 15%

- تامیزان 000/000/100 ریال نسبت به مازاد000/000/30 ریال به نرخ 20%

- تامیزان 000/000/250 ریال نسبت به مازاد 000/000/100 ریال به نرخ 25%

- تا میزان 000/000/000/1 ریال نسبت به مازاد 000/000/250 ریال به نرخ 30%

- نسبت به مازاد 000/000/000/1 ریال به نرخ 35%

- آیا درآمد مشمول مالیات ابرازی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا

معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی از مالیات معافند ؟

 

این فعالیتها در صورتی از مالیات معافند که از اول سال 81 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود و از تاریخ شروع یا بهره برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهارسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت 10 سال از مالیات معاف می باشند. البته این معافیت شامل واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مرکز استانها و شهرهای با بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشند , نمی شود ولی شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور در این مورد مستثنی می باشند .

- براساس چه قرائنی تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الرأس انجام می شود؟

1- خرید سالانه

2- فروش سالانه

3- درآمد ناویژه

4- میزان تولید در کارخانجات

5- ارزش حق واگذاری محل کسب

جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود با میزان تمبر مصرفی آنها , کلاً به موارد قیدشده فوق قرائن مالیاتی می گویند.

- ضرائب مالیاتی یعنی چه ؟

ضرائب مالیاتی ارقام مشخصه ای هستند که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می شود. مثلاً وقتی ضریب شغلی 20 درصد باشد و نوع کسب فروش کالایی باشد که میزان فروش آن در سال 81 , 100 میلیون ریال

باشد , درآمد مشمول مالیات آن کاسب و مالیات وی به شرح زیر محاسبه می شود:

درآمد مشمول سال 81:

000/000/20 = 20% × 000/000/100

مالیات سال 81:

000/000/3 = 15% × 000/000/20

 

- اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ چه گواهیهایی ازسازمان مالیاتی کشوراست؟

1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوطه , مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری .

- آیا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و یا پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی

بدون ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی امکان پذیر است ؟

خیر اگر چنین کاری صورت پذیرد , یعنی تجدید یا تمدید موارد فوق صورت پذیرد , صادرکنندگان آنها نسبت به پرداخت بدهی مالیاتهای افراد فوق دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

- بهای ماترک متوفی برای تعیین مالیات برارث (مثل بهای مغازه , مستغلات و خودرو ... ) چگونه محاسبه می شود؟

بهای مغازه اگر دارای حق واگذاری باشد ارزش آن براساس حق واگذاری آن در زمان فوت متوفی تعیین می شود و اگر فقط عین مغازه بدون حق واگذاری جزء ماترک باشد, ارزش معاملاتی عین مغازه بجای ارزش روز آن محاسبه می شود . ارزش مستغلات متوفی نیز بر اساس ارزش معاملاتی ملک می باشد در زمان فوت متوفی , و ارزش خودرو نیز براساس ارزش روز خودرو در زمان فوت محاسبه می شود .

 

- یک واحد صنفی پنچرگیری و تعویض روغن داریم , راهنمایی بفرمائید مالیات سال این واحد در صورتیکه اظهارنامه نداده باشد بطور علی الرفع چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه مالیات این شغل کل در آمد یک ساله پنچرگیری برآورد می شود , آنگاه درآمد سالیانه در ضریب شغل مربوط که 20 درصد می باشد ضرب می شود و بعد از اعمال معافیت ماهیانه 000/145 تومان در هر ماه معادل 000/740/1 در سال از مبلغ مزبور کسر و حاصل آن با نرخ مالیاتی مربوطه محاسبه می شود مثلاً اگر صاحب این شغل در سال دارای 000/000/72 ریال دریافتی باشد مالیات وی و درآمد مشمول او به شرح زیر می باشد:

درآمد مشمول حاصل از اجرت دریافتی :

000/400/14 = 20% × 000/000/72

درآمد مشمول مالیاتی بعد از اعمال معافیت شغلی :

000/660/12 = 000/740/1 – 000/400/14

مالیات یکساله : 000/899/1 = 15% × 000/660/12

لازم به یادآوریست تا مبلغ 000/000/3 تومان درآمد, مشمول نرخ 15% می شود . البته اگر تعویض روغنی و پنچرگیری به فروش کالاهایی مثل روغن و فیلتر و غیره مشغول باشد براساس میزان فروش آنها در سال نیز مبلغی مشمول مالیات می شود , که این ضریب برابر با 10% می باشد و در این حال این درآمد مشمول با درآمد مشمول حاصل از اجرت دریافتی جمع می شود.

درآمد مشمول حاصل از فروش :

000/440/1 = 10% × 000/400/14 فروش در یکسال درآمد مشمول مالیات بعد از اعمال

معافیت :

000/100/14=000/740/1 – 000/840/15 = 000/400/14+000/440/1

مالیات یکساله : 000/115/2 = 15% × 000/100/14

- مالک  آپارتمانها تا چه متراژ از مالیات اجاره مسکونی معاف است ؟

آپارتمانهای تا متراژ 150 متر از مالیات بر اجاره معاف می باشند مثلاً اگر شخصی یک واحد 60 متری و یک واحد 90 متری داشته باشد هر دو واحد از مالیات اجاره معاف می باشند.

- نرخ مالیات بر حق واگذاری (سرقفلی ) مغازه چقدر است ؟

اگر حق واگذاری از سال 81 به بعد واگذار شده باشد مالیات آن برابر با 2 درصد وجوه دریافتی حق واگذاری مغازه مزبور می باشد مثلاً‌ مغازه ای که  به مبلغ  000/000/100 ریال به فروش میرسد مالیات آن برابر با

000/000/2 ریال خواهد بود .


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686744
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی