وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1385/05/29
نواقص پرونده های حسابرسی

ردیف

شرح

۱

عدم رعایت استاندارد های حسابرسی

۲

عدم رعایت صرفه جویی

۳

عدم وجود شواهدی حاکی از بررسی سرپرست و مدیر گروه در پرونده ها

۴

عدم استفاده از برنامه های حسابرسی

۵

استفاده از آزمونهای کلی بجای آزمونهای مناسب

۶

عدم مطابقت کاربرگهای اصلی با صورتهای  مالی نهایی

۷

نامشخص بودن درصد رسیدگیها در اکثر موارد

۸

خلاصه نکردن نقاط ضعف کنترلهای داخلی

۹

عدم بررسی سیستمهای کنترل های داخلی

۱۰

عدم مشاهده صورتجلسات هیئت مدیره مجمع عمومی در قسمتهای مربوطه

۱۱

عدم تهیه نکات معوق توسط مسئول کار

۱۲

عدم تائید و پاراف کلیه کاربرگها توسط مسئول کار

۱۳

عدم استفاده از عطف متقابل کاربرگهای اصلی و کاربرگهای رسیدگی

۱۴

عدم مشاهده هرگونه تعدیل پیشنهادی در کاربرگها

۱۵

تعدیلات بعد از تراز اولیه طبقه بندی و خلاصه نشده اند .

۱۶

مواردی حاکی از اتلاف وقت در پرونده ( از جمله تهیه گردش حسابها )

۱۷

در مورد بدهکاران و بستانکاران راکد بررسی بعمل نیامده است .

۱۸

در مورد کفایت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول کاربرگ مناسب تهیه نشده است

۱۹

موارد کاربرگها با مداد تهیه شده است

۲۰

عدم وجود  نظم کافی در پرونده ها

۲۱

در مورد کنترل قیمت گذاری موجودیها کاربرگی تهیه نشده است

۲۲

آزمایش میان بر خرید و فروش انجام نشده است .

۲۳

روش رسیدگی به بدهکاران و سایر دارائیها و بدهیها و هزینه ها مطلوب نیست بطوریکه در صورت سند رسی به کل گردش اقلام  ممکن است اقلام عمده جهت رسیدگی انتخاب نشوند .

۲۴

صورت نوسانات حقوق و دستمزد تهیه نشده است .

۲۵

پرونده دائمی به نحو مطلوب عطف گذاری نشده و دارای نواقصی است .

۲۶

عدم درج نکات قابل پیگیری در سال بعد ( انتقالی به سال بعد )

۲۷

عدم تهیه نکات مطابق دستور العمل و عدم ارائه مطلوب آن

۲۸

عدم توجه و اهمیت لازم به درصد رسیدگیها ی انجام شده

۲۹

در رابطه با تائیدیه های بانکی بعضا پاسخ دریافت نشده ولی در نکات عمده نیز به اشاره نگردیده است .

۳۰

عدم تهیه برنامه های مربوط به کنترل و برنامه ریزی و تکمیل کار

۳۱

نتایج رسیدگی در کاربرگها یا خلاصه هر یک درج نگردد

۳۲

عدم مشخص کردن  اسناد و مدارک مورد رسیدگی با علامت توسط حسابرسان

۳۳

تمام کاربرگها ی رسیدگی بایستی با نتیجه گیری باشد و مشخص نماید کدام کنترلها و به چه منظوری انجام شده است

۳۴

برای هر سر فصل عملیات حسابرسی بایستس بشرح زیر بایگانی شوند

۱- برنامه حسابرسی ۲- کاربرگ اصلی ۳- نکات عمده حساب ۴- نقاط ضعف کنترلهای داخلی ۵- نکات معوق و مورد سئوال ۶- کاربرگهای رسیدگی به ترتیب انجام و برنامه حسابرسی  ۷- ضمائم و مستندات

۳۵

بعضی قسمتهای کار گروه حسابرسان از ابتدا تا انتها و نتیجه حسابرس توسط مسئول کار پی گیری و ردیابی شود تا اطمینان حاصل شود که مسیر درست و صحیحی طی شده و نتیجه گیری صحیح بوده است

۳۶

عطف متقابل در رسیدگیها بایستی در شوند و چنانچه بخشی از سرفصلها تعیین شده برای حسابرس توسط حسابرس دیگری و در برنامه آن حسابرس دیده شده مجددا رسیدگی نشوند و جزئی از رسیدگی آن حساب نیز تلقی گردد .

۳۷

عطف گذاری در پرونده ها از روشی ساده و روشن پیروی کند

 


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686638
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی